Phone: +6 018 3850 377     Email: akademigrafologi@yahoo.com

TESTIMONIAL 1

1

PROF. DR. ZURIA MAHMUD
Professor UKM, Ketua Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Kesejahteraan Komuniti


 

“Kursus ini telah membuka minda saya kepada hubungkait antara tulisan dan personaliti. Terlalu banyak yang perlu dan boleh dipelajari. Tentunya pengetahuan ini dapat saya gunakan untuk memperbaiki diri dan orang-orang di sekitar saya. Saya berminat untuk mempelajari grafologi di peringkat yang lebih tinggi.”