Phone: +6 018 3850 377     Email: akademigrafologi@yahoo.com

Bengkel Grafologi

AGM dalam proses melatih kemahiran Grafologi kepada sesiapa yang berminat terutamanya guru, kaunselor, trainer dan fasilitator supaya ilmu ini dapat berkembang dengan lebih jauh. Sila hubungi AGM untuk perkhidmatan berikut:

Kursus Biasa
1. Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)
Separuh Hari (8:30 am – 12:30 pm)
2. Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)
Satu Hari (8:30 am – 5:00 pm) 
Kursus Pensijilan – 4 hari (8.30 am – 5.30 pm)
Certified Basic Handwriting Analyst (AGM)

Bengkel “Handwriting Analysis for Recruitment and Selection” pada 18-19 Jan. 2014 di Danau Golf Club, UKM. Penceramahnya ialah Pak Avivy wakil ISHA.

11

12

13

14

Bersama Khadijah Ibrahim, penulis buku “Tulisan Cerminan Personaliti Diri” dan peserta dalam bengkel grafologi yang dikendalikan oleh beliau.

15

Bengkel Grafologi untuk guru (LADAP) “Mengenali Personaliti dan Kejayaan Diri melalui Tulisan Tangan” kepada 150 guru.

16

17

18

19