Phone: +6 018 3850 377     Email: akademigrafologi@yahoo.com

Grafologi Forensik

AGM menawarkan grafologi forensik yang melibatkan penyelidikan ke atas keaslian sesuatu dokumen berdasarkan metod dan kajian yang terperinci. Kami menerima kes seperti pemalsuan cek, tandatangan, dokumen, dan sebagainya yang melibatkan tulisan tangan. Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji yang merupakan sumber paling mudah kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada.

12980892681403335246